Diesel vannpumpesett

Petroleum, kjemikalier, mat og medisin
○ Omfanget av tjenester levert i petroleums-/kjemikalier-/mat-/farmasøytiske markeder Transport av kjemiske råvarer ○ Transport av drikkevarer, vin og inneholdende etsende medium ○ Transport av brannfarlig og eksplosiv væske ○ Lett oljetransmisjon ○ automatisk kontroll ○ Kjør og feilsøk
● Byvannsforsyning
Selskapet leverer frekvenskonvertering og konstant trykk vannforsyning og drenering, trykksetting, kjelevannforsyning, brannvann og annet generelt utstyr innen urban vannforsyning.Omfanget av tjenester levert av urbane vannmarkeder: ○Høytrykksvannforsyning ○Brann-konstanttrykkvannforsyning ○HVAC-vannsirkulasjonssystem ○drift med variabel frekvens ○Kommunale vannanlegg
● Vanning og vannsparing
Selskapet leverer frekvenskonvertering og konstant trykk vannforsyning og drenering, trykksetting, kjelevannforsyning, brannvann og annet generelt utstyr innen urban vannforsyning.Utvalget av tjenester levert av urbane vannmarkeder;○Høytrykksvannforsyning ○ Brann-konstant trykkvannforsyning ○HVAC-vannsirkulasjonssystem ○Variabel-frekvensdrift ○Kommunale vannanlegg
● Kloakkrensing og miljøvern
Selskapet leverer boring, oljepumping, vanninjeksjon, flytende medisin, høy- og lavtemperatur væske og alle typer medium væsketransport innen petroleums-, kjemisk-, farmasøytisk- og matvarefeltet
● Kommunal vannkraft
Selskapet leverer boring, oljepumping, vanninjeksjon, flytende medisin, høy- og lavtemperatur væske og alle typer medium væsketransport innen petroleums-, kjemisk-, farmasøytisk- og matvarefelt.
●Konstruksjon
Selskapet leverer boring, oljepumping, vanninjeksjon, flytende medisin, høy- og lavtemperatur væske og alle typer medium væsketransport innen petroleums-, kjemisk-, farmasøytisk- og matvarefelt.


Innleggstid: 23. mars 2021