Marinemotor for skip

Høyhastighetsmotorprodukter inkludert WP4.1, WP4, WP6, WP7, WD10, WD12, WP10, WP12, WP13, M26, M33, som hovedsakelig brukes som hovedmotoren og hjelpemotoren til høyhastighetsskipene og -båtene, passasjerskip, og fiskebåt og innlands elvetransportskip;WHM6160/170 middels hastighet motorprodukter, som hovedsakelig brukes som hovedmotor, elektrisk propell og hjelpemotor for bulklastskipet, bil/passasjerferge, offentlig tjenesteskip, offshore støttefartøy, havfiskefartøy, ingeniørskip, multi- formål skip;CW200/CW250/WH620/WH20/WH25/WH28 middels hastighet motorprodukter, som hovedsakelig brukes som hovedmotor og hjelpemotor til ingeniørskipet, passasjerskipet, fiskebåten og bulklastskipet;og MAN-serien L21/31, L23/30A, L27/38, L32/40 og V32/40-produkter, som hovedsakelig brukes som hovedmotor, elektrisk propell og hjelpemotor til bulklastskipet, ingeniørskipet, flerbruksskip skip, og sjøtrafikkstyringsskip.


Innleggstid: 23. mars 2021